Ο Πάρης Σταματόπουλος είναι οικονομολόγος και δραστηριοποιείται ως φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία «FORIN Σταματόπουλος». Είναι συνδημιουργός και διαχειριστής της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Forin.gr και της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης «Analysis» της ιστοσελίδας αυτής. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου του Birmingham και πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Γιάννης Σταματόπουλος είναι οικονομολόγος και δραστηριοποιείται ως φορολογικός σύμβουλος στην εταιρεία «FORIN Σταματόπουλος». Είναι συνδημιουργός και διαχειριστής της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Forin.gr και της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης «Analysis» της ιστοσελίδας αυτής. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος ΜΒΑ των τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Βίκυ Μόσχου είναι οικονομολόγος, απόφοιτη του τμήματος Λογιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Εκπονεί το πρόγραμμα μεταπτυχιακής επαγγελματικής κατάρτισης ελεγκτών – λογιστών του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.). Εργάζεται στην εταιρεία μας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2014.

Ο Τρύφωνας Καραλάζος είναι οικονομολόγος, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και απόφοιτος του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Εργάζεται στην εταιρεία μας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2019.

H Ματούλα Λεονταρίτη είναι υπεύθυνη επικοινωνίας της εταιρείας μας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ» από το 2016. Με την ευγένειά της υποδέχεται τα αιτήματα σας και διασφαλίζει ότι οι ανάγκες σας θα αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Με τη συνεργασία του Δημήτρη Σταματόπουλου! Ο Δημήτρης Σταματόπουλος είναι τ. Γενικός Διευθυντής Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι Διδάκτορας του Παντείου Πανεπιστήμιου και συγγραφέας βιβλίων φορολογικού δικαίου με περισσότερες από τριάντα εκδόσεις βιβλίων από το 1989 στα αντικείμενα του Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ., Κ.Φ.Α.Σ, Ε.Λ.Π.), της Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και άλλα.