Ο καθημερινός φορολογικός σας σύμβουλος! Μέσω της ιστοσελίδας μας, Forin.gr, στοχεύουμε στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, στην παρακολούθηση των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία.

Με εκδόσεις σε όλο το εύρος της φορολογικής νομοθεσίας, φιλοδοξούμε τα βιβλία μας να αποτελούν ένα αξιόπιστο στήριγμα στην εργασιακή σας καθημερινότητα. Αναζητήστε τις εκδόσεις μας για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, το Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και τις Δαπάνες Επιχειρήσεων στο Forin.gr!

Η διαχείριση σύνθετων φορολογικών ζητημάτων σε ένα περιβάλλον στο οποίο ο φορολογούμενος είναι περισσότερο από ποτέ στο «μικροσκόπιο» των φορολογικών αρχών καθίσταται αναμφίβολα ιδιαιτέρως απαιτητική. Στο περιβάλλον αυτό παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα φορολογικών συμβουλευτικών υπηρεσιών που εκτείνονται από την ερμηνεία των φορολογικών διατάξεων έως τη φορολογική υποστήριξη κατά τη διοικητική ή δικαστική επίλυση των διαφορών σας με το Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 210/3387566!

Με εισηγητές εγνωσμένης αξίας, εξειδικευμένους και έμπειρους στη διαχείριση αλλά και στην παρουσίαση της φορολογικής νομοθεσίας, διοργανώνουμε επαγγελματικά σεμινάρια με σκοπό την παροχή εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης στο τομέα του φορολογικού δικαίου. Οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και ενημερώνονται για τις τελευταίες εξελίξεις στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της φορολογικής νομοθεσίας.